Roetfilter Service Eindhoven

 

Co2 Reductie door reiniging.

CO2, wat is dat?

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen.*

Wat gebeurt er bij de verbranding in de motor?

Wanneer lucht en brandstof in de motor worden gemengd en verbrand, ontstaat uit koolstof, waterstof en zuurstof CO2 (koolstofdioxide) en water. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik staan direct met elkaar in verband: gaat het brandstofverbruik met 1% omlaag dan gaat de CO2-uitstoot met eenzelfde percentage omlaag.

Hoeveel CO2 wordt er per liter brandstof geproduceerd?

Normale diesel brandstof bestaat voor 87% (gemiddelde) uit koolstof (op gewicht). De rest is voornamelijk waterstof. Het percentage koolstof in een liter diesel varieert, maar dat heeft een beperkt effect op de totale CO2-productie.

Het verband tussen CO2-uitstoot en brandstofverbruik:

1 liter diesel weegt gemiddeld 0,832 kg** waarvan 86,1% koolstof is. Dit betekent dat 1 liter diesel 0,832 x 86,1% = 0,716 kg koolstof bevat. Elk koolstofatoom heeft een atoomgewicht van 12. Wanneer dit in het verbrandingsproces wordt gecombineerd met twee zuurstofatomen, wordt een molecuul CO2 gevormd met een atoomgewicht van 44. ***
De 0,716 kg koolstof in de oorspronkelijke brandstof wordt 0,716 x 44/12 = 2,63 kg CO2.
1 liter diesel produceert ongeveer 2,63 kg CO2.

*       Bron:  http://www.co2.nl
**     De dichtheid in Europa varieert tussen 820 – 845 kg/m3 en loopt buiten Europa op tot 860 kg/m3
***   Bron Binas; naslagwerk voor biologie, natuurkunde en scheikunde
**** Www.Bardahl.nl